Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KCPU-G1 – sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
KCPU-G1 – sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; urzędy miast;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 17 kwietnia 2024 r. za rok 2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 września 2024 r. za rok 2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe. Imię
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024