Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
C-05 – sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
C-05 – sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące wymianę towarową w handlu zagranicznym;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu do 16. dnia po miesiącu za miesiąc i do 16 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny w handlu zagranicznym. Dane identyfikacyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.15
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023