Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PL-1 – sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PL-1 – sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty zarządzające lotniskami;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 18 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Porty lotnicze
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024