Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Obrony Narodowej
Źródło danych:
PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wytypowane przez wojskowecentra rekrutacjiposiadające pojazdy samochodowe i maszyny przydatne dla obronności;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 15 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
właściwe terenowo wojskowe centrum rekrutacji
Wojskowe centra rekrutacji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Obrony Narodowej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Eksploatacja pojazdów drogowych. Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024