Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PPP Budownictwo – badanie cen w budownictwie
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PPP Budownictwo – badanie cen w budownictwie
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ekspert w dziedzinie budownictwa i kosztorysów budowlanych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 15 lipca 2023 r. za maj, czerwiec, lipiec 2023 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny rynkowe elementów robót budowlano-montażowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023