Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PPP Czynsze najmu – badanie cen czynszów najmu w Warszawie
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PPP Czynsze najmu – badanie cen czynszów najmu w Warszawie
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność pośrednictwa najmu mieszkań/domów w Warszawie;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 15 czerwca 2023 r. za okres od początku roku do terminu przeprowadzenia wywiadu;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny w miejscu notowania cen
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny najmu mieszkań/domów w Warszawie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023