Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PPP Maszyny – badanie cen maszyn i urządzeń inwestycyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PPP Maszyny – badanie cen maszyn i urządzeń inwestycyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ekspert w dziedzinie wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Co 2 lata do 15 czerwca 2023 r. za kwiecień, maj, czerwiec 2023 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny rynkowe maszyn i urządzeń inwestycyjnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023