Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie przemysłowego uboju zwierząt gospodarskich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Ubój zwierząt
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09 1.45.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023