Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie wylęgów drobiu;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakłady pakowania jaj konsumpcyjnych drobiu; zakłady produkcji jaj płynnych, zakłady przetwórstwa;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 16 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Produkcja i zagospodarowanie jaj. Wylęgi drobiu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023