Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
R-10M – meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-10M – meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych) prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup podstawowych produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Skup produktów rolnych lub leśnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023