Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
R-CT – notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-CT – notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Producenci rolni;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu od 5. do 15. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny w rolnictwie. Infrastruktura handlowa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023