Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RRW-1 – sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-1 – sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 listopada 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 listopada 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 grudnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki ochrony roślin
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.15
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024