Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
urzędy marszałkowskie
Urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024