Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MGM-RW – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury
Źródło danych:
MGM-RW – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 26 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 17 maja 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obiekty małej retencji wodnej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024