Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania lub dostarczania nasienia knurów;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 21 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 25 stycznia 2024 r. za II półrocze 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 17 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 22 lutego 2024 r. za II półrocze 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pogłowie świń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023