Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RRW-19 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-19 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Armatorzy statków rybackich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 września 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 października 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o statku rybackim. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Żegluga morska i przybrzeżna.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Obywatelstwo
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024