Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
C-08-C – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
C-08-C – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej ustalające ceny jednolite;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu do 22. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
Urząd Statystyczny w Opolu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny detaliczne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023