Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RRW-28 – sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-28 – sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: – wyrobu, oczyszczania, odwadniania i skażania alkoholu etylowego, – wytwarzania biokomponentów (wytwarzanie bioetanolu), – wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Produkcja i rozdysponowanie alkoholu etylowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024