Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe inspektoraty weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 3. dnia po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie inspektoraty weterynarii
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 9 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Weterynarii
Główny Inspektorat Weterynarii;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc i do 22 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Działalność weterynaryjna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.34
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023