Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
R-ZW-B – badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-ZW-B – badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 14 grudnia 2023 r. według stanu na 1 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku od 15 do 22 grudnia 2023 r. według stanu na 1 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń). Produkcja i zagospodarowanie jaj. Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego. Produkcja pierza i puchu. Produkcja wełny. Produkcja żywca drobiowego. Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023