Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
R-ZW-S – badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-ZW-S – badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 14 czerwca 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2023 r., do 14 grudnia 2023 r. według stanu na 1 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku od 15 do 30 czerwca albo od 10 lipca do 14 sierpnia 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2023 r., od 15 do 22 grudnia 2023 r. według stanu na 1 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Pogłowie świń. Produkcja żywca wieprzowego. Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023