Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
S-10 – sprawozdanie o studiach w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
S-10 – sprawozdanie o studiach w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Uczelnie i wyższe seminaria duchowne, prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, nieobjęte systemem POL-on;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 17 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absolwenci. Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Studenci
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024