Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SFU-OZ – sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SFU-OZ – sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zagraniczne oddziały zakładów ubezpieczeń działające w Polsce w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 12 maja 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 11 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 10 listopada 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 15 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023