Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SSI-10G – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SSI-10G – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,06 %
Raz w roku do 31 maja 2023 r. za rok 2023;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Społeczeństwo informacyjne. Uczniowie.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Płeć. Imię członka gospodarstwa domowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023