Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
DNU-K – kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
DNU-K – kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Rezydenci, których przychody i/lub rozchody (bez podatku VAT) z tytułu dostarczania i/lub nabywania usług do/od nierezydentów były równe lub przekroczyły w 2022 r. albo są równe lub przekraczają w 2023 r. odpowiednio w zakresie przychodów kwotę 2 000 000 zł i/lub w zakresie rozchodów kwotę 2 000 000 zł (dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 22 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Międzynarodowy handel usługami. Rodzaj prowadzonej działalności.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023