Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Organizatorzy, operatorzy i przewoźnicy publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej i zamiejskiej krajowej drogowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób lub więcej; podmioty posiadające licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, w których liczba pracujących wynosi 10 osób lub więcej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Eksploatacja pojazdów drogowych. Infrastruktura publicznego transportu drogowego. Komunikacja miejska. Organizacja transportu drogowego. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Przewozy pasażerów. Rodzaj prowadzonej działalności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.48.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024