Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
T-09 – sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-09 – sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Armatorzy i operatorzy morskich i przybrzeżnych statków transportowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 5 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Żegluga morska i przybrzeżna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024