Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
T-10 – sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-10 – sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarządy portów morskich; urzędy morskie; podmioty gospodarki narodowej dysponujące portową bazą przeładunkowo-składową lub dokonujące załadunku lub rozładunku statków w portach morskich;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Porty morskie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024