Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
TK-1 – sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TK-1 – sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc, za okres od początku roku do końca miesiąca i do 9 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023