Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
TTI – sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TTI – sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej będące właścicielami lub zarządcami terminali intermodalnych, dokonujące załadunku lub rozładunku jednostek intermodalnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Terminale transportu intermodalnego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024