Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
TWA – wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TWA – wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy żeglugi śródlądowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 16 listopada 2023 r. według stanu na 31 października 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Śródlądowy transport wodny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023