Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
Z.1.ARiMR – płatności dla rolników z tytułu podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z.1.ARiMR – płatności dla rolników z tytułu podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 15. dnia miesiąca według stanu na ostatni dzień miesiąca i do 15 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dotacje. Płatności bezpośrednie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.37
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023