Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych lub Rejestrze Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 47.73;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Apteki. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pracujący, w tym zatrudnieni
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.09 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024