Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZD-A – praca nierejestrowana – ankieta modułowa BAEL
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZD-A – praca nierejestrowana – ankieta modułowa BAEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w wieku 15–89 lat będące członkami gospodarstwa domowego;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Co 4 lata do 9 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2022 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Czas pracy. Dane identyfikacyjne. Gospodarstwa domowe korzystające z pracy nierejestrowanej. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Opinie dotyczące podejmowania pracy nierejestrowanej. Wykonywanie pracy nierejestrowanej.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Płeć
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.25
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023