Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZŚOR – ankieta o zużyciu środków ochrony roślin
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
ZŚOR – ankieta o zużyciu środków ochrony roślin
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – według jednostek lokalnych oraz gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 11 października 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 18 października 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Środki ochrony roślin. Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.15
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024