Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR IRZ 04 – dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4 razy w roku do 30 marca 2023 r. według stanu na 1 marca 2023 r., do 31 lipca 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2023 r., do 29 września 2023 r. według stanu na 1 września 2023 r., do 5 stycznia 2024 r. według stanu na 1 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię i nazwisko. Nazwa jednostki. Adres producenta. Adres siedziby. Adres e-mail. Numer telefonu. Numer identyfikacyjny producenta IRZ. PESEL. REGON. Świnie – trzoda chlewna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023