Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR PROW02_OFSA-PROW_LIDER_ZSZiK_IACSplus_GePaRd_SFK 01 – dane o złożonych wnioskach, zawartych umowach / wydanych decyzjach, zrealizowanych płatnościach wraz z dofinansowaniem UE w ramach PROW 2004–2006, PROW 2007–2013 i PROW 2014–2020
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
Aplikacja GePaRd; Aplikacja OFSA-PROW; Aplikacja PROW 2007–2013; PROW 2007–2013 – Rejestr Gospodarstw; System finansowo-księgowy SGW; System OFSA PROW-DD; System PROW 0.2; Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli; System IACSplus; Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli – moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW; Aplikacja LIDER; Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli – moduł rent strukturalnych; System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 razy w roku do 29 września 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 29 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Beneficjenci PROW 2014–2020. Zrealizowane płatności – PROW 2014–2020
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.70.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023