Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR SFK 01 – dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy unijnych przez beneficjentów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 3 lutego 2023 r. za rok 2021 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 17 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w kwartale do 16 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 16 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 14 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 13 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki unijne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023