Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR SFK 02 – dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy krajowych przez beneficjentów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 3 lutego 2023 r. za rok 2021 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 17 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w kwartale do 16 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r. – szacunki, do 16 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r. – szacunki, do 14 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r. – szacunki, do 13 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r. – szacunki;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki krajowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 02
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023