Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR SI-Agencja*KI 10 – dane dotyczące kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
Zintegrowany system monitorowania kredytów objętych dopłatami ARiMR
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 28 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Liczba kredytów inwestycyjnych i klęskowych z dopłatami ARiMR. Kwota kredytów inwestycyjnych i klęskowych z dopłatami ARiMR
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.70.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024