Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARiMR ZSZiK_IACSplus_SFK 01 – dane dotyczące kwoty zrealizowanych płatności wraz z dofinansowaniem UE, liczby złożonych wniosków i powierzchni lub ilości deklarowanej w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności ONW
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System IACSplus; System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli – moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 razy w roku do 29 września 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 29 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Liczba wniosków o przyznanie płatności w ramach jednej kampanii. Powierzchnia/ilość objęta wnioskami o przyznanie płatności w ramach jednej kampanii. Kwota płatności w ramach jednej kampanii. Kwota płatności narastająco dla kampanii
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.70.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023