Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RARS SFK 01 – dane o stanie zapasów agencyjnych i rezerw strategicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Raz w kwartale do 15 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 16 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 15 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zapasy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023