Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARP OW 01 – dane o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący obrotu węglem oraz mechanicznej przeróbki węgla
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach Raz w miesiącu do 40. dnia po miesiącu za miesiąc i do 9 stycznia 2024 r. za listopad 2023 r., do 9 lutego 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Produkcja węgla handlowego netto. Przychód węgla kamiennego niebędący produkcją. Rozchód węgla kamiennego niebędący sprzedażą. Sprzedaż węgla kamiennego. Produkcja węgla kamiennego. Wartość opałowa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023