Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KOWR EGERIA 02 – dane o środkach krajowych przekazywanych na poszczególne instrumenty pomocy i prefinansowanych przez budżet państwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
Zintegrowany System Finansowo-Księgowy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w kwartale do 15 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 14 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 13 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 24 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki krajowe KOWR EGERIA 02
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023