Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BGK SFK 01 – dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw – wpływy i wydatki
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Banku Gospodarstwa Krajowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bank Gospodarstwa Krajowego Raz w roku do 16 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Bank Gospodarstwa Krajowego Raz w kwartale do 15 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 13 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Koszty działania. Koszty operacji finansowych. Koszty z tytułu prowizji. Odsetki (przychody). Środki budżetowe. Opłata paliwowa. Wynagrodzenia brutto. Pozostałe koszty operacyjne RZiS
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023