Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BOŚ ERIK 01 – dane dotyczące proekologicznej działalności Banku
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Ochrony Środowiska S.A.
Źródło danych:
Ekologiczny Rejestr Informacji Kredytowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bank Ochrony Środowiska S.A. Raz w roku do 15 lipca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kredyty proekologiczne udzielone przez Bank Ochrony Środowiska S.A.. Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku zakończenia zadań współfinansowanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kredytami proekologicznymi
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024