Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
DGLP SILP 07 – dane w zakresie pozyskania oraz sprzedaży i cen drewna
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Raz w roku do 11 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Pozyskanie drewna. Obrót drewnem w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.52.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024