Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Uczelnie, w tym uczelnie i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 5 października 2023 r. według stanu na 1 października 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kandydaci i przyjęci na studia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023