Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GDOŚ OBZ 01 – dane dotyczące ogrodów botanicznych i zoologicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Źródło danych:
Wykaz ogrodów botanicznych i zoologicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ogrody botaniczne. Powierzchnia ogrodów botanicznych. Ogrody zoologiczne. Powierzchnia ogrodów zoologicznych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024