Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GIF KRZ 01 – dane dotyczące zezwoleń na prowadzenie aptek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Źródło danych:
Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Farmaceutyczny Raz w roku do 12 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. Nazwa/firma (pełna, skrócona) płatnika. Adres siedziby. Termin ważności zezwolenia na prowadzenie apteki. Numer zezwolenia na prowadzenie apteki. NIP. REGON. Rodzaj apteki. Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych przez Internet. Numer telefonu. Status apteki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024